B2B/Projekt

Förstavalet för ert byggprojekt

För professionella beställare, bostadsutvecklare eller markexploatörer.

Vi levererar prefabricerade stommar av stål, trä och betong samt legotillverkning. Ni sparar både tid och pengar då det krävs mindre arbete ute på byggarbetsplatsen.
Fjällsjöhus AB äger en husfabrik i Litauen samt en stål- och betongfabrik i Lettland där våra hus tillverkas enligt svensk standard. Tillsammans med våra teknikavdelningar utvecklar vi ständigt våra produkter för att kunna erbjuda det bästa på marknaden.

Vår organisation

Fjällsjöhus AB arbetar med nyckelkompetenser, både anställda och konsulter. Erfarna projektledare inom utveckling, kvalitetssäkring och säkerhet är chef över respektive projekt och ansvarar för dess totala genomförande, arbetsmiljö, fastställda tid, kvalitet och kostnadsramar.
Som stöd finns kompetenser för marknadsföring, försäljning och inköp. I vår fabrik i Kaunas i Litauen består teamet av arkitekter, administration, produktion och arbetsledning.